Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 08/01/2022:

  • Πρόεδρος : Μαντζούκα Δήμητρα
  • Αντιπρόεδρος : Τσαούση Άντα
  • Γεν. Γραμματέας : Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος
  • Ταμίας : Ζάβαλης Δημήτριος
  • Μέλη: Σαράμπαλη Ελευθερία , Σιάπικας Σωτήρης

 

Γενική Συνέλευση - Απολογισμός 2019-2021