Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 27/01/2018:

  • Πρόεδρος : Ροδόπουλος Ιωάννης
  • Αντιπρόεδρος : Στέφα Ολυμπία
  • Γεν. Γραμματέας : Σιωκορέλου Αλέκα
  • Ταμίας : Κατσαρός Ιωάννης
  • Υπ. Δημ. Σχέσων: Φειδάκης Στέφανος
Αναπληρωματικό Μέλος: Κουλαμά Μαριωάννα